TEXTS for DOWNLOAD:
Film as Art – Rudolf Arnheim
Filmová řeč – Jerzy Plazewski
Základy střihové skladby – Josef Valušiak
***
Úvod do narace dokumentárního filmu (diplomová práce, FAMU 2010)